top of page

Integritetspolicy


 
Personuppgiftsansvarig: ASM Event & Företagstjänster AB
Organisationsnummer: 559074-1475
Postadress & besöksadress: Kungsgatan 8, 111 43 STOCKHOLM
E-postadress: info@asmevent.se
Telefonnummer: +46 73 – 817 89 28

Då vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig samlar vi aldrig in annan information om dig än vad du själv uppger i din kommunikation med oss. Att spara och behandla personuppgifter kan för oss vara avtalsenligt krav från uppdragsgivare för uppdragsgivarens arrangemang då de genom oss samlar deltagarinformation så som namn, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig god service och för att kunna nå dig vid relevanta ärenden, samt för att kunna leverera produkter och tjänster – vilket också är de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Dina uppgifter lagras inte längre än nödvändig period för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

De personuppgifter vi behandlar om dig lämnar vi aldrig ut till tredje man om det inte krävs för att fullfölja vår leverans till våra uppdragsgivare. Exempel på krav för att fullfölja leverans där vi lämnar dina personuppgifter kan vara vid t.ex. hotellrumsbokning där hotellet (vår leverantör) behöver namnuppgift på logigäst.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att skriftligt kontakta oss per mail på info@asmevent.se. Du har också alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som t.ex. Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

bottom of page