kongressen22-webbanmalan.jpg


 

Välkommen att göra din anmälan!


Anmäl dig som ombud/ersättare

Anmäl dig som observatör

Anmäl dig som Företagarnas personal

Anmäl dig som regionsamordnare

Anmäl dig som medföljande

För mer information om Företagarnas kongress, läs här.

 

Vid frågor kring din bokning:
Välkommen att kontakta Tina Jonsson på eventbyrån ASM Event 
- som har hand om vår bokning och deltagarservice. 
+46 73 - 817 89 28, foretagarna@asmevent.se

 

Eventhemsida skapad av eventbyrån ASM Event @asmevent